Pitseolak Oshutsiaq

B. 1970

Cape Dorset.

Pitseolak Oshutsiaq is an established carver from Cape Dorset and the son of artist Omalluk Oshutsiaq.